Activitate

Activitatea Structurii de Economie Socială

Toate cheltuielile de infiintare, dezvoltare, funcționare au fost efectuate de SES in nume propriu si au fost inregistrate distinct in contabilitatea acesteia, incadrandu-se in bugetul aprobat.
Subventia a fost folosita exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost
infiintata, conform cererii de finantare – anexa la contract;

Au fost angajate 4 persoane din care 3 apartinand urmatoarelor categorii GT:
• 3 femei in situatii de risc

Se va pastra evidenta detaliata a cheltuielilor efectuate in baza prezentei scheme de minimis pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara si nationala in domeniul ajutorului de minimis.

Programul de activitate al SES 2 urmareste cu precadere:

  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale persoanelor defavorizate în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local;

  • sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor înfiinţate de persoane defavorizate;

  • reducerea discrepanţelor economice în rândul persoanelor defavorizate;

  • îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor înfiinţate de persoanele defavorizate, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

  • creşterea şanselor persoanelor defavorizate în vederea integrării pe piaţa muncii, în societate şi în vedera dezvoltării unei societăţi inclusive şi participative;

  • îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate şi totodată creşterea productivităţii şi competitivităţii întreprinderilor conduse de persoanele defavorizate;

  • dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor defavorizate;

  • creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de persoanele defavorizate şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.Proiect:

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6
“Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”
Număr contract:POSDRU/173/6.1/S/147970
Beneficiar: Fundația CREATIW
Titlul proiectului: “FĂUREŞTE-ŢI UN VIITOR!!!”

Contactează-ne:

TIPOGRAFIA COLORO S.R.L.

PUNCT DE LUCRU:
Șeușa, Nr. 35, Comuna Ciugud, Jud. Alba

E-MAIL:
contact@tipografiacoloro.ro

TELEFON:
0740 159 999